Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi

TARİH

        Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi aslında Tiflis Devlet Üniversitesi’ne dayanılarak oluşturulmuştur. 1918 yılında, Gürcü ulusunun önemli isimlerinden Ivane Javakhishvili’nin talimatları doğrultusunda Tiflis Devlet Üniversitesi kurulmuştur. 1930 yılının Temmuz ayında hükümet Tiflis Devlet Üniversitesi’ni kaldırmış ve bunun yerine dört tane bağımsız yükseköğretim enstitüsü oluşturulmuştur. Bunlardan biri, o dönemden 1933 yılına kadar Tiflis’te faaliyet gösteren Devlet Eğitim Enstitüsü’ydü.
8 Ocak 1933 kararlarına göre, Tiflis Devlet Üniversitesi restore edildi. Bahsedilen Eğitim Enstitüsü Kutaisi’ye taşındı ve aynı yıl içerisinde 13 Şubat’tan itibaren orada faaliyet göstermeye devam etti. 1933-1990 yılları arasında, Aleksandre Tsulukidze Devlet Eğitim Enstitüsü adı altında var oldu. Enstitü şehir merkezinde, daha önceden Real Koleji’nin faaliyet gösterdiği binada yer aldı. İlk akademik yıl içerisinde, Tiflis’ten kentimize gelmiş olan yaklaşık 700 öğrenci, birinci ve ikinci yıllarında Kutaisi’de kurulan EğitimEnstitüsü’nde eğitimgördü.Onların ardından profesörleri de Kutaisi’ye çalışmak üzere geldiler. Daha sonraki yıllar içinde, insanlar üniversitede çalıştılar ve ders verdiler: Giorgi Akhvlediani (1887-1973), Aleksandre Baramidze (1902-1994), Kote Bakradze (1898-1970), Ivane Beritashvili (1884-1974), Niko Berdzenishvili (1894-1965), Angia Bochorishvili (1902-1982), Levan Gokieli (1901-1975), Varlam Topuria (1900-1966), Ivane Kacharava (1894-1977), Korneli Kekelidze (1879-1962), Niko Ketskhoveli (1897-1982), Mate Mirianashvili (1906—1975), Shalva Nutsubidze (1888-1969), Mikheil Sabashvili (1900-1979), Dimitri Uznadze (1886-1950), Aleksandre Prangishvili (1907-1989), Simon Kaukhchishvili (1895-1981), Akaki Shanidze (1887-1987), Vasil Chantladze (1904-1995), Arnold Chikobava (1898-1985).

        1990 yılında yükseköğretim enstitüsü, varoluşunun neredeyse altmış yılı sırasında bu enstitü tarafından elde edilen büyük başarıların mantıksal bir sonucu olarak, Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi’ne dönüştü.
23 Eylül 1973’te Kutaisi N. Muskhelishvili Teknik Okulu’na resmi olarak statü verildi ve açılış seremonisi, 1 Eylül 1974 yılında yapıldı.
Kutaisi’deki yeni enstitünün kuruluşundan önce uzun bir hazırlık dönemi geçmiştir. 1946’da, Gürcistan Teknik Okulu’nun çalışma ve danışma noktası Kutaisi’de açılmış ve bu da 1953 yılında akşam öğretim fakültesine dönüştürülmüştür. 1968 yılında iç departman eklenmiş ve enstitü, Kutaisi Gürcistan Teknik Okulu haline gelmiştir.

1974’te, Kutaisi Fakültesi’nde bir Teknik Okul açılmış, 1977 yılındaysa bu okula akademisyen Niko Muskhelishvili’nin adı verilmiştir.

        Yükseköğretim enstitüsünün öncelikli ana dalları şu şekildedir: Aydınlatma, Tekstil ve Gıda Mühendisliği. Açılan ilk departmanlar şunlardı: Felsefe, Yüksek Matematik, Grafik Mühendisliği ve Çizim Geometrisi, Fizik ve Uygulamalı Teknik Matematik. Departmanların sayısı aşamalı bir şekilde arttı ve Elektrik Teknolojisi, Tekstil Endüstrisi, Gıda Teknolojisi ve İktisat Departmanları eklendi. Öğretim ve malzeme-teknik altyapıları ve aydınlatma endüstrisi laboratuvarları genişletildi ve geliştirildi. Ulaştırma, makine mühendisliği ve elektrik teknolojisi fakülteleri açıldı.
21 Eylül 1992’de Kutaisi N. Muskhelishvili Teknik Okulu’na üniversite statüsü verildi ve adı Kutaisi Niko Muskhelishvili Devlet Teknik Üniversitesi oldu.

        Çalışanların hazırlanmasının, yüksek bilimsel potansiyel düzeyinin ve gelişmiş ülkelerin bilim merkezleriyle girilen ilişkilerin sonucu olarak, üniversite geleneksel bir tanınırlık kazanmıştır. Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi’nin tarihi yetmiş yıl önce başlamıştır ve şu anda, tüm Gürcistan’da gelenekleriyle öne çıkan ve Gürcü halkının kültürel, entelektüel ve ahlaki eğitiminde onurlu bir yere sahip olan bir üniversitedir. Gürcistan Hükümeti’nin 23 Şubat 2006 tarihli kararı #39’a ve Kutaisi kamusal tüzel kişi hukukuna göre, Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi ve Kutaisi N. Muskhelishvili Devlet Teknik Üniversitesi birleşip tek bir üniversite haline gelmiştir. Eğitim statüsü üniversite olarak belirlenmiş ve adı Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi olmuştur.

         Edebiyat Fakültesi, Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi’ndeki en eski fakültelerden biridir.

        Edebiyat Fakültesi, çağdaş ve uzun vadeli standartlara uygun bir şekilde öğrencilere, geleneklere dayalı bir şekilde eğitilmelerini sağlayan en iyi koşulları sunmayı veöğretim ve araştırma süreçlerinin dengini sağlamayı amaçlamaktadır.

         Fakültede, ilgili departmanlar tarafından yönlendirilen çeşitli dil kulüpleri vardır. Dil kulüpleri, genel dil yeterliliğini artırmanın yanı sıra, öğrencileri ilgili ülkelerin tarihi ve kültürü konusunda bilgilendirmektedir. Fakülte, kendi bilimsel dergisini yayımlamaktadır.

        Edebiyat Fakültesi’nde 1992 yılında kurulan Lehçebilim Araştırma Enstitüsü vardır. Amacı, Gürcü lehçelerini, Gürcü halkbilimini, etnolojisini ve geleneklerini çalışmaktır.

        Fakültede 15 profesör, 49 doçent doktor ve 34 yardımcı doçent vardır.

Lisans Programları:
 • 1. Gürcü Dili ve Edebiyatı
 • 2. İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • 3. Fransız Dili ve Edebiyatı
 • 4. Alman Dili ve Edebiyatı
 • 5. Rus Dili ve Edebiyatı
 • 6. Doğubilimcilik
 • 7. Arkeoloji

 • Sosyal Bilimler Fakültesi

          Sosyal Bilimler Fakültesi, daha önceki Tarih, Hukuk ve İktisat Fakültelerinin birleşmesinin bir sonucu olarak 2006 yılında kurulmuştur. Aynı zamanda gazetecilik ve uluslararası ilişkiler uzmanlıklarını da kapsar. Fakülte, bu bölümlerin yanı sıra, Kutaisi Tarih ve Kültür Çalışmaları Araştırma Merkezi’ni ve Uluslararası İlişkiler Eğitim ve Araştırma Merkezi’ni de içerir.

          Şu anda Sosyal Bilimler Fakültesi, üniversitedeki en büyük fakültelerden biridir.

           Fakültede 11 profesör, 54 doçent doktor ve 13 yardımcı doçent yer almaktadır.

  Lisans Programları:

 • 1. Hukuk
 • 2. Uluslararası İlişkiler
 • 3. Tarih
 • 4. Gazetecilik
 • 5. Felsefe
 • 6. İşletme Yönetimi
 • Master Programları:

 • 1. Hukuk
 • 2. Finans, Bankacılık ve Sigorta
 • 3. İşletme Yönetimi
 • 4. Pazarlama
 • 5. Ekonomi Analizi ve İstatistiksel Tahmin
 • 6. Dünya Tarihi
 • 7. Gürcistan Tarihi
 • 8. Uluslararası İlişkiler
 • 9. Gazetecilik
 • 10. Siyasal Bilimler Kuramı ve Tarihi

 • Sağın Bilimler ve Doğa Bilimleri Fakültesi

          Sağın Bilimler ve Doğa Bilimleri Fakültesi, üniversitedeki en eski fakültelerden biridir. Eğitim Enstitüsü’nün kuruluş tarihi olan 1933’ten bu yana sürmektedir.

           Fakültenin amacı, öğrencilere matematik, bilgisayar teknolojileri ve doğal bilimler alanlarındaki tüm çalışma düzeylerinde uygun bilgiler sunmak ve uluslararası standartlara uygun bilimsel vizyona ve sektörel yeterliliğe sahip yüksek motivasyonlu profesyoneller eğitmektir.

  Fakültede 13 profesör, 67 doçent doktor ve 4 yardımcı doçent vardır.
  Lisans Programları:

 • 1. Matematik
 • 2. Fizik
 • 3. Bilgisayar Teknolojileri
 • 4. Biyoloji
 • 5. Ekoloji
 • 6. Kimya
 • 7. Coğrafya

 • Master Programları:

 • 1. Matematik
 • 2. Kuramsal Fizik
 • 3. Biyoloji
 • 4. Biyokimya
 • 5. Kimya
 • 6. Coğrafya
 • 7. Bilgi Teknolojileri

 • Eğitim Fakültesi

           Eğitim Fakültesi, Al. Tsulukidze Devlet Eğitim Enstitüsü’yle birlikte, 1933 yılında kurulmuştur. Bu dönemden itibaren bölüm sürekli olarak faaliyet göstermiştir.

          Eğitim Fakültesi, yenilikçi yöntemlerin ve eğitim stratejilerinin uygulanması vasıtasıyla yüksek nitelikli profesyonellerin eğitilmesini amaçlamaktadır.

           Eğitim Fakültesi’nde 3 profesör, 17 doçent doktor ve 4 yardımcı doçent vardır.