Tibbi Kimya Bölümü

tıbbi kimya

        Tıbbi Kimya Bölümü, Biyo-inorganik, Biyofiziksel ve Biyoorganik Kimyaların bir araya getirilmesiyle 2008 yılında kuruldu.

        Biyo-inorganik, Biyofiziksel ve Biyoorganik Kimyalar, Tiflis Devlet Üniversitesi’nde 1918-1919 yıllarında kuruldu ve ünlü bilim adamı Profesör Petre Melikishvili başkan olarak göreve getirildi.

        Tıp Enstitüsü dağıldıktan sonra bu bölümleri ünlü bilim adamları ve öğretim elemanları yönetti: I. Moseshvili, N. Tsitsishvili, A. Chkhenkeli, M. Shalamberidze, T. Pichkhaia, E. Macharashvili, A. Shvelashvili, O. Gabrichidze.

Şu an bölümde bulunan akademik kadro şu şekildedir:
Badri Arziani – Bölüm Başkanı, Biyoloji Bilimleri Doktoru, Profesör;
Neli Koiava – Doçent, Akademik Kimya Doktoru;
Lia Gogua – Yardımcı Doçent, Akademik Kimya Doktoru;
Lali Beridze – Yardımcı Doçent, Akademik Kimya Doktoru;
Giorgi Lekishvili – Yardımcı Doçent, Akademik Kimya Doktoru;

        Bölümdeki çalışma, bütün fakülte öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekildedir. Eczacılık Fakültesi için verilen disiplinler, Genel Kimya, İnorganik Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel ve Kolloid Kimya’dır.

        Bölümdeki temel bilimsel çalışma alanı, Gürcistan’a ait bitkisel hammaddelerden biyolojik olarak aktif bileşenlerin elde edilmesi, bunun özellikleri ve tıbbi maddeler ya da besin takviyeleri yapacak ve/veya geliştirecek kemo-informatik modelleme üzerinedir.

tıbbi kimya